Projecte

General

Perfil

Resum

Aquest projecte està tancat i només és de lectura.

  • Estat: Iniciació
  • Tipus: PR (projecte estàndard)

Seguiment de tasques

oberts tancats Total
Tasca 8 0 8
Error 0 0 0
Característica 0 0 0

Visualitzar totes les tasques | Calendari | Gantt

Temps invertit

2.00 hores

Detalls | Informe