Projecte

General

Perfil

Documents

Documentació d'usuari

Guia gràfica de Redmine a la UAB

10-06-2015 19:13

Document MS Word amb les imatges pel wiki "Guia de redmine a la UAB"

Informe de permisos i rols

30-11-2016 16:46

Informe de permisos i rols habilitats a tasques.uab.cat (a 8/juny/2015)

Metodologia per a la gestió de projectes DTIC

10-06-2015 12:28

Document que descriu la metodologia per a la gestió de projectes desenvolupats sota la Direcció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (DTIC) de la UAB.