Projecte

General

Perfil

Metodologia per a la gestió de projectes DTIC

Documentació d'usuari
10-06-2015

Document que descriu la metodologia per a la gestió de projectes desenvolupats sota la Direcció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (DTIC) de la UAB.

Fitxers